De Kringloop

1200 m2 kringloopwinkel op een unieke locatie

Welkom op De Kringloop

De Pol 43 in Losser

 

De Kringloop, 1200 m2, is gevestigd in het monumentale Ketelhuis, heeft een unieke uitstraling en werkt voor lokale goede doelen. De Kringloop in het Ketelhuis is een geweldig mooie en grote kringloopwinkel op een prachtige locatie. We werken met vrijwilligers en onze meeropbrengst gaat naar lokale goede doelen. U kunt uw tweedehandsspullen en kleding brengen of wij komen het graag en gratis bij u ophalen, binnen een straal van 15 km

Telefoon: 053-4786939              Facebook 

HET KETELHUISFONDS

Stichting de Kringloop heeft het Ketelhuisfonds opgericht. Het Ketelhuisfonds verleent financiële bijdragen aan projecten van verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die binnen de gemeente Losser gevestigd en actief zijn. Elke jaar stelt De Kringloop haar meeropbrengst ter beschikking aan het Ketelhuisfonds.

VOORWAARDEN

Alleen stichtingen, verenigingen en niet-commerciële instellingen kunnen aanvragen. 
De instelling moet werkzaam zijn op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied.
Deze moet gevestigd en actief zijn binnen de grenzen van de gemeente Losser.
De aanvraag is een investering of activiteit, die plaats vindt binnen een jaar. 
De aanvraag moet per e-mail ingediend worden met de gevraagde bijlagen.

PROCEDURE

De aanvragende instantie moet de aanvraag met bijlagen zenden aan het Ketelhuisfonds uitsluitend per email: ketelhuisfonds@gmail.com
De fondscommissie besluit in een driemaandelijkse vergadering over de toekenning. De aanvragen worden bij de behandeling getoetst aan de voorwaarden. Hiervan wordt de aanvragende instantie per e-mail op de hoogte gebracht, echter over de reden van het genomen besluit kan niet gecorrespondeerd worden. 

TOEKENNING

Een bijdrage die wordt toegekend is een voorlopige bijdrage. Uitbetaling geschiedt achteraf na het overleggen van bewijsstukken zoals, nota van investering, exploitatie overzicht van het gehouden lokale evenement, bankstukken etc. Indien de bewijsstukken onvoldoende zijn, vindt geen uitbetaling plaats. Mochten de werkelijke kosten lager zijn dan vermeldt, dan wordt een korting op de definitieve bijdrage toegepast. Indien binnen een jaar na de toekenning geen bewijsstukken zijn ingediend, wordt de toekenning ingetrokken.

GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG

  1. Naam, Functie, E-mail en Telefoonnummer
  2. Postcode en woonplaats 
  3. IBAN rekeningnummer en Ten name van
  4. Motivatie van de aanvraag
  5. Omschrijving van het doel waarvoor de aanvraag wordt ingediend
  6. Bedrag dat als bijdrage uit het Ketelhuisfonds wordt gevraagd
  7. Duidelijke kosten opgaaf van de te verrichten investering.
  8. Salaris voorzitter/directeur
  9. De laatst vastgestelde jaarrekening
  10. De begroting voor het komende jaar

  

De Lokale goeden doelen die dankzij jullie zijn gesteund in 2018, 2019 en 2020

Wie

Wat

Bewonersgroep   Langenkamp

35 stoelen en 6   tafels

HockeyClub   Losser

Bijdrage   veldverlichting 

Concertvereniging   Crescendo Losser

Trombone

Drum- en   Trompetterkorps De Tukkers

Vermaakkosten   uniformen (20x)

G-groep   RoadRunners Losser

Hardloopuitrusting   (13x)

Scoutingvereniging   Teylersgroep Losser

Uitbreiding   opslagruimten

Basisschool   de Wegwijzer

Bijdrage 50-jarig   schoolreisje

Voedselbank   Losser

Verzekering koelbus   2018

Ouderenbond   Overdinkel/Losser

Bijdrage 60-jarig   bestaansfeest

Voedselbank   Losser

Cadeaubonnen Kleding

Stichting   Kulturhus Overdinkel

Bijdrage Overdinkel   goes America

AGV Losser

Twee Vangblokken

Stichting   Vrienden van de Imenhof

Bijdrage 40-jarig   bestaansfeest

RTV-Losser

Videobewerkingscomputer

Stichting   Fundament

Vakantiespeelweek   2019, uitstapje en bussen

Sempre   Crescendo

Lessenaarverlichting   en kledingaccessoires

Böggelrieders   en Daansers

Huur tent   folkloristisch festival 2019

Basisschool   Veldzijde

Zandbak met   zandmolen plus de aanleg

HSV Losser

Zitmaaier

Accordeon Orkest Losser

2 actieve boxen

AJC Losser

Video-Analyse systeem

Bruisend Overdinkel

Overdinkel in beweging

Cantica Nova

80 jarig jubileumconcert

DinkelSurvivalRunners

Accommodatie materialen

Judo Losser

Spelmateriaal

Maria Vlucht Parochie

Bezoek Muzieum Nijmegen

RTV Losser

Digitale mixer + software

Sempre crescendo

100 jarig bestaan, optreden willeke

Het Winlo

Alarmsysteem

Heideploeg

Kleding Vrijwilligers

Hockeyclub Losser

Bijdrage kunstgrasveld

Openluchttheater Brilmansdennen

Bijdrage RupsjeNooitgedacht

Sportclub Overdinkel

Bijdrage aanschaf zonnepanelen

Big Band Losser

Muziekinstrumentarium

DinkelSurvivalRunners

Bok

Grenslandkapel Overdinkel

Nieuwe broeken

HSV Losser

Overkapping

Scouting Teylersgroep Losser

Gasfornuis

SV de Lutte

Jubileum Panini boek

Voedselbank Losser

Wegenbelasting en verzekering Koelbus 2019

Sinterklaas comitee Overdinkel

Bijdrage Intocht Sinterklaas

TC Overdinkel

5 tennisbaannetten, 10 sleepnetten en 10 banken

Muziekver. Concordia, Overdinkel

saxofoon en lessenaars

Sempre Crescendo

Bijdrage benefiet concert 100 jarig bestaan

Stichting Kraambank

Opstartkosten

Stichting Sportkantine Losser

Vaatwasser

Stichting Fundament

Bussen en uitstapje Vakantiespeelweek 2020

Bruisend Overdinkel

Inrichting Escaperoom

Volkstuinvereniging  de Wilgenkamp

Motorploeg

Judo Losser

2 Activiteiten 60 jarig jubileum

VVV Losser

Bijdrage transformatie naar Tourist Info

Samenloop voor Hoop Overdinkel

Bijdrage licht en geluid

CV Nachtulkes

Nieuwe CV ketel

Losserse Koren

Bijdrage Kerstconcert

Arboretum Poort Bulten

Bijdrage Speurneustocht van Oerrr

HSV Losser

Paraplu en Bijtpak

Stichting Sportverkiezing Losser

Bijdrage Sportgala Losser 2021

Veur Gek & Onwies

Bariton Saxofoon

Ondernemers Club Overdinkel

Bijdrage welkomstbogen voor Overdinkel

Stichting Veteranen Losser

Buitenjassen en polo shirts

Stichting Centrummanager Losser

Bijdrage Lustrum Halloween activiteit 2021

AJC Losser

Bijdrage 10-de Ajc Tournament 2021

Voedselbank Losser

Verzekering en belasting Koelbus 2020

Sempre Crescendo

HPL buitenset en trompet

't Winlo

Zonnescherm

Stichting Fundament

Goodiebags voor de jeugd in de zomervakantie

Bruisend Overdinkel

Bijdrage smokkelfilm

Twirling Groep Revenge Overdinkel

Sportspiegel, sportmicrofoon en wedstrijdkleding

HDC Twente

Bijdrage aanleg verharding

't Trefhuus Overdinkel

Personeelskleding

Sportclub Overdinkel

Bijdrage wedstrijdcamera met videoanalyse

Vrijwilligers Begraafplaats Overdinkel

Buitenkleding

RTV Losser

Studio camera

Losserse Wielerclub

Bijdrage 14 nieuwe racefietsen

DTKS Losser,  

40 paar schoenen,

Volley '68 Losser

40 Mikasa volleyballen

Scouting Teylersgroep

Patrouilletent ESVO super 6

Obs De Saller

190 schoolshirts

Erve Kraesgenberg

Bijdrage herplaatsing Bentheimer put

Wandelt u met ons mee groep

30 kerstontbijt

C.V. De Nachtülkes

LED verlichting bouwhal

Zwemclub Losser

Bijdrage renovatie clubhuis

Sempre Crescendo Losser

JPL geluidset