De Kringloop 

1200 m2 kringloopwinkel op een unieke locatie


Welkom op De Kringloop

De Pol 43 in Losser


 

De Kringloop, 1200 m2, is gevestigd in het monumentale Ketelhuis, heeft een unieke uitstraling en werkt voor lokale goede doelen. De Kringloop in het Ketelhuis is een geweldig mooie en grote kringloopwinkel op een prachtige locatie. We werken met vrijwilligers en onze meeropbrengst gaat naar lokale goede doelen. U kunt uw tweedehandsspullen en kleding brengen of wij komen het graag en gratis bij u ophalen, binnen een straal van 15 km  


HET KETELHUISFONDS


Stichting de Kringloop heeft het Ketelhuisfonds opgericht. Het Ketelhuisfonds verleent financiële bijdragen aan projecten van verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die binnen de gemeente Losser gevestigd en actief zijn. Elke jaar stelt De Kringloop haar meeropbrengst ter beschikking aan het Ketelhuisfonds.


VOORWAARDEN


Alleen stichtingen, verenigingen en niet-commerciële instellingen kunnen aanvragen.
De instelling moet werkzaam zijn op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied.
Deze moet gevestigd en actief zijn binnen de grenzen van de gemeente Losser.
De aanvraag is een investering of activiteit, die plaats vindt binnen een jaar.
De aanvraag moet per e-mail ingediend worden met de gevraagde bijlagen.


PROCEDURE


De aanvragende instantie moet de aanvraag met bijlagen zenden aan het Ketelhuisfonds

uitsluitend per email: ketelhuisfonds@gmail.com
De fondscommissie besluit in een driemaandelijkse vergadering over de toekenning.

De aanvragen worden bij de behandeling getoetst aan de voorwaarden.

Hiervan wordt de aanvragende instantie per e-mail op de hoogte gebracht,

echter over de reden van het genomen besluit kan niet gecorrespondeerd worden.


TOEKENNING


Een bijdrage die wordt toegekend is een voorlopige bijdrage.

Uitbetaling geschiedt achteraf na het overleggen van een kopie

van de afschrijving van de kosten. Indien de bewijsstukken onvoldoende zijn,

vindt geen uitbetaling plaats. Mochten de werkelijke kosten lager zijn dan vermeldt,

dan wordt een korting op de definitieve bijdrage toegepast.

Indien binnen een jaar na de toekenning geen bewijsstukken zijn ingediend,

wordt de toekenning ingetrokken.


GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG


  1. Naam, Functie, E-mail en Telefoonnummer
  2. Postcode en woonplaats
  3. IBAN rekeningnummer en Ten name van
  4. Motivatie van de aanvraag
  5. Omschrijving van het doel waarvoor de aanvraag wordt ingediend
  6. Bedrag dat als bijdrage uit het Ketelhuisfonds wordt gevraagd
  7. Duidelijke kosten opgaaf van de te verrichten investering.
  8. Salaris voorzitter/directeur
  9. De laatst vastgestelde jaarrekening
  10. De begroting voor het komende jaar

hier vindt u de goede doelen gesteund door het Ketelhuisfonds in 2022

Trefhuus Overdinkel                   bijdrage overkapping
Stichting Lutterzand,                 bijdrage Festival Groond
Revenge Overdinkel                   NK kleding en vervoer
Sempre Crescendo                    bijdrage aan het project LUCK
Zanggroep Montana                  Bevrijdingsconcert
Stichting OVO                              bijdrage ventilatiesysteem
Sportclub Overdinkel                 bijdrage Tulpweek
Judo Losser                                  scoreborden
Dinkel Survival Runners              bijdrage afbouw Goliath en Werkplaats
Dorpraad Glane                             bijdrage welkomstbogen
Oudpapier vaders de Verrekijker          bijdrage flyer
EHBO-vereniging Losser           portofoons
Biljartvereniging ‘t Spoortje       nieuwe lakens, keus en ballen
Schuttersvereniging Concordia     nieuwe munten
Dagvoorziening De Dorpsbeek      Duofiets
Heideploeg, Overdinkel                 Nieuwe zitmaaier
RK Jongerenpastoraat                   jongeren busreis
S.V. De Lutte                                       bijdrage nieuw kunstgrasveld
A.G.V.Losser                                      bijdrage 50 jarig jubileum
Martinikoor                                         Nieuwe piano
Aloisius School asielzoekers        Kleding tegoed bonnen
Oud papier vaders de Verrekijker  kosten flyer
Volley '68                                             2 tablets
C.V. De Veldmuuskes                       Bijdrage galafeest
Twirlvereniging Revenge                Nieuwe pakjes
Boöggelrieders Losser                    Nieuwe koelinstallatie
Sportclub Overdinkel                        bijdrage veld LED-verlichting
Muziekvereniging Concordia          bijdrage nieuwe verwarming
C.V. De Nachtulkes                             jubileumspeldjes
OBS de Imenhof                                  schoolshirts
Revenge Overdinkel                          nieuwe pietenpakjes
Zanggroep Montana                         10 kniepertjes ijzers
Stichting Verjaardagsbox Losser   bijdrage vakantie-box
Schietvereniging Overdinkel           bijdrage airco verwarming
Miranda Wandelclubje                        bijdrage wandeling
C.V. Gaffelaoskes                                 bijdrage boek "Carnaval in Losser"
Stichting Veteranen Losser              kleding
Vereniging de dree Marken               bijdrage uitgave Jan Swennenhuis
Stichting AED Overdinkel                 AED-kast
Zwemclub Losser                                bijdrage zonnepanelen
Stichting Fundament                          Uitstapje zomerspelweek 2023
MeesterSnelSchool                           buitenklas
Koor Losser IntOmusic                      bijdrage 20jarig muziektheater
HV Combinatie '64                              sport materiaal

Contact


Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!