De Kringloop

1200 m2 kringloopwinkel op een unieke locatie

Welkom op De Kringloop

De Pol 43 in Losser

 

De Kringloop, 1200 m2, is gevestigd in het monumentale Ketelhuis, heeft een unieke uitstraling en werkt voor lokale goede doelen. De Kringloop in het Ketelhuis is een geweldig mooie en grote kringloopwinkel op een prachtige locatie. We werken met vrijwilligers en onze meeropbrengst gaat naar lokale goede doelen. U kunt uw tweedehandsspullen en kleding brengen of wij komen het graag en gratis bij u ophalen, binnen een straal van 15 km

Telefoon: 053-4786939              Facebook 

HET KETELHUISFONDS

Stichting de Kringloop heeft het Ketelhuisfonds opgericht. Het Ketelhuisfonds verleent financiële bijdragen aan projecten van verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die binnen de gemeente Losser gevestigd en actief zijn. Elke jaar stelt De Kringloop haar meeropbrengst ter beschikking aan het Ketelhuisfonds.

VOORWAARDEN

Alleen stichtingen, verenigingen en niet-commerciële instellingen kunnen aanvragen. 
De instelling moet werkzaam zijn op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied.
Deze moet gevestigd en actief zijn binnen de grenzen van de gemeente Losser.
De aanvraag is een investering of activiteit, die plaats vindt binnen een jaar. 
De aanvraag moet per e-mail ingediend worden met de gevraagde bijlagen.

PROCEDURE

De aanvragende instantie moet de aanvraag met bijlagen zenden aan het Ketelhuisfonds uitsluitend per email: ketelhuisfonds@gmail.com
De fondscommissie besluit in een driemaandelijkse vergadering over de toekenning. De aanvragen worden bij de behandeling getoetst aan de voorwaarden. Hiervan wordt de aanvragende instantie per e-mail op de hoogte gebracht, echter over de reden van het genomen besluit kan niet gecorrespondeerd worden. 

TOEKENNING

Een bijdrage die wordt toegekend is een voorlopige bijdrage. Uitbetaling geschiedt achteraf na het overleggen van bewijsstukken zoals, nota van investering, exploitatie overzicht van het gehouden lokale evenement, bankstukken etc. Indien de bewijsstukken onvoldoende zijn, vindt geen uitbetaling plaats. Mochten de werkelijke kosten lager zijn dan vermeldt, dan wordt een korting op de definitieve bijdrage toegepast. Indien binnen een jaar na de toekenning geen bewijsstukken zijn ingediend, wordt de toekenning ingetrokken.

GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG

  1. Naam, Functie, E-mail en Telefoonnummer
  2. Postcode en woonplaats 
  3. IBAN rekeningnummer en Ten name van
  4. Motivatie van de aanvraag
  5. Omschrijving van het doel waarvoor de aanvraag wordt ingediend
  6. Bedrag dat als bijdrage uit het Ketelhuisfonds wordt gevraagd
  7. Duidelijke kosten opgaaf van de te verrichten investering.
  8. Salaris voorzitter/directeur
  9. De laatst vastgestelde jaarrekening
  10. De begroting voor het komende jaar

De Lokale goeden doelen die dankzij jullie zijn gesteund in 2020, 2021 en 2022

Losserse Koren                                 Bijdrage Kerstconcert
Stichting Veteranen Losser               Buitenjassen en polo shirts
Veur Gek & Onwies                           Bariton Saxofoon
Voedselbank Losser                         Verzekering en belasting Koelbus 2020
HSV Losser                                      Paraplu en Bijtpak
CV Nachtulkes                                 Nieuwe CV ketel
Arboretum Poort Bulten                   Bijdrage Speurneustocht van Oerrr
Ondernemers Club Overdinkel         Bijdrage welkomstbogen voor Overdinkel
Stichting Centrummanager Losser   Bijdrage Lustrum Halloween activiteit 2021
HDC Twente                                     Bijdrage aanleg verharding
Sempre Crescendo                          HPL buitenset en trompet
Stichting Fundament                        Goodiebags voor de jeugd zomervakantie 2020
't Winlo                                              Zonnescherm
Twirling Revenge Overdinkel           Sportspiegel, sportmicrofoon en wedstrijdkleding
Bruisend Overdinkel                         Bijdrage smokkelfilm
't Trefhuus Overdinkel                       Personeelskleding
Sportclub Overdinkel                        Bijdrage wedstrijdcamera met videoanalyse
RTV Losser                                      Studio camera
Vrijwilligers Begraafplaats Overdinkel     Buitenkleding
Losserse Wielerclub                        Bijdrage 14 nieuwe racefietsen
Scouting Teylersgroep                     Patrouilletent ESVO super 6
Wandelt u met ons mee groep         30 kerstontbijt
C.V. De Nachtülkes                          LED verlichting bouwhal
Zwemclub Losser                            Bijdrage renovatie clubhuis
Volley '68 Losser                              40 Mikasa volleyballen
Muziekvereniging DTKS Losser     40 paar schoenen
Sempre Crescendo Losser             JPL geluidset
Obs De Saller                                 190 schoolshirts
Sint Plechelmus Harmonie             Bijdrage reparatie muziekinstrument
Stichting dr oet in Overdinkel          Verzekering electrocar
Schatkamer intourist Losser,           Spiegelreflexcamera en statief
Iphitos Road Runners                     15 paar loopschoenen
HSV Losser                                     Bijtmouwen
Obs Imenhof                                   Bijdrage techniek onderwijs
Stichting Jong Nederland De Lutte      Led verlichting nieuwbouw
Stichting 't Winlo                             Zonnescreens
Voedselbank Losser                       Verzekering en belasting Koelbus 2021
Twentse Duikvereniging                  4 x duikuitrusting
S.V. De Lutte                                  Bijdrage veldverlichting
HSV VVLO                                     afsluitbare bagagewagen
CV de Stroatkroepers                    jubileumspeldjes
Sempre Crescendo                       Tuba
Gemengd Koor JoyFul                   2 x neckloop Phonak
CV de Gaffeloaskes                       bijdrage afdekvloer De Fakkel
Volkstuinvereniging De Wilgenkamp         Bosmaaier
Stichting Fundament                     Speelweek 2022
CV de Nachtülkes                          compressor
Trefhuus Overdinkel                      bijdrage overkapping
Stichting Lutterzand,                     bijdrage Festival Groond
Revenge Overdinkel                     NK kleding en vervoer
Sempre Crescendo                       bijdrage aan het project LUCK
Zanggroep Montana                     Bevrijdingsconcert
Stichting OVO                               bijdrage ventilatiesysteem
Sportclub Overdinkel                    bijdrage Tulpweek
Judo Losser                                  scoreborden
Dinkel Survival Runners                bijdrage afbouw Goliath en Werkplaats
Dorpraad Glane                            bijdrage welkomstbogen
Oudpapier vaders de Verrekijker  bijdrage flyer
Dorpsraad Overdinkel                   bijdrage insectenhotels
EHBO-vereniging Losser               portofoons
Biljartvereniging ‘t Spoortje             nieuwe lakens, keus en ballen
Schuttersvereniging Concordia      nieuwe munten
Dagvoorziening De Dorpsbeek      Duofiets
Heideploeg, Overdinkel                  Nieuwe zitmaaier
RK Jongerenpastoraat                    jongeren busreis
S.V. De Lutte                                   bijdrage nieuw kunstgrasveld
A.G.V.Losser                                    bijdrage 50 jarig jubileum
Martinikoor                                       Nieuwe piano
Aloisius School asielzoekers           Kleding tegoed bonnen
Oud papier vaders de Verrekijker    kosten flyer
Volley '68                                         2 tablets
C.V. De Veldmuuskes                      Bijdrage galafeest
Twirlvereniging Revenge                 Nieuwe pakjes
Boögelrieders Losser                      Nieuwe koelinstallatie
Sportclub Overdinkel                       bijdrage veld LED-verlichting
Muziekvereniging Concordia           bijdrage nieuwe verwarming
C.V. De Nachtulkes                         jubileumspeldjes
OBS de Imenhof                             schoolshirts
Revenge Overdinkel                       nieuwe pietenpakjes
Zanggroep Montana                      10 kniepertjes ijzers
Stichting Verjaardagsbox Losser    bijdrage vakantie-box
Schietvereniging Overdinkel           bijdrage airco verwarming
Miranda's Wandelclubje                  bijdrage wandeling
C.V. Gaffeloaskes                           bijdrage boek "Carnaval in Losser"
Twente Carmel College Losser      busreis Jonge mantelzorgers
Stichting Veteranen Losser            kleding
Vereniging de dree Marken            bijdrage uitgave Jan Swennenhuis
Stichting AED Overdinkel               AED-kast
Zwemclub Losser                          bijdrage zonnepanelen
Stichting Fundament                      Uitstapje zomerspeelweek 2023
MeesterSnelSchool                        buitenklas
Koor Losser IntOmusic                  bijdrage 20jarig muziektheater
HV Combinatie '64                         sport materiaal