De Kringloop

1200 m2 kringloopwinkel op een unieke locatie

Welkom op De Kringloop

De Pol 43 in Losser

De Kringloop, 1200 m2, is gevestigd in het monumentale Ketelhuis, heeft een unieke uitstraling en werkt voor lokale goede doelen. De Kringloop in het Ketelhuis is een geweldig mooie en grote kringloopwinkel op een prachtige locatie. We werken met vrijwilligers en onze meeropbrengst gaat naar lokale goede doelen. U kunt uw tweedehandsspullen en kleding brengen of wij komen het graag en gratis bij u ophalen, binnen een straal van 15 km.

 


Telefoon: 053-4786939              Facebook

HET KETELHUISFONDS

Stichting de Kringloop heeft het Ketelhuisfonds opgericht. Het Ketelhuisfonds verleent financiële bijdragen aan projecten van verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die binnen de gemeente Losser gevestigd en actief zijn. Elke jaar stelt De Kringloop haar meeropbrengst ter beschikking aan het Ketelhuisfonds.

VOORWAARDEN

Alleen stichtingen, verenigingen en niet-commerciële instellingen kunnen aanvragen. 
De instelling moet werkzaam zijn op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied.
Deze moet gevestigd en actief zijn binnen de grenzen van de gemeente Losser.
De aanvraag is een investering of activiteit, die plaats vindt binnen een jaar. 
De aanvraag moet per e-mail ingediend worden met de gevraagde bijlagen.

PROCEDURE

De aanvragende instantie moet de aanvraag met bijlagen zenden aan het Ketelhuisfonds uitsluitend per email: ketelhuisfonds@gmail.com
De fondscommissie besluit in een driemaandelijkse vergadering over de toekenning. De aanvragen worden bij de behandeling getoetst aan de voorwaarden. Hiervan wordt de aanvragende instantie per e-mail op de hoogte gebracht, echter over de reden van het genomen besluit kan niet gecorrespondeerd worden. 

TOEKENNING

Een bijdrage die wordt toegekend is een voorlopige bijdrage. Uitbetaling geschiedt achteraf na het overleggen van bewijsstukken zoals, nota van investering, exploitatie overzicht van het gehouden lokale evenement, bankstukken etc. Indien de bewijsstukken onvoldoende zijn, vindt geen uitbetaling plaats. Mochten de werkelijke kosten lager zijn dan vermeldt, dan wordt een korting op de definitieve bijdrage toegepast. Indien binnen een jaar na de toekenning geen bewijsstukken zijn ingediend, wordt de toekenning ingetrokken.

GEGEVENS VOOR DE AANVRAAG

  1. Naam, Functie, E-mail en Telefoonnummer
  2. Postcode en woonplaats 
  3. IBAN rekeningnummer en Ten name van
  4. Motivatie van de aanvraag
  5. Omschrijving van het doel waarvoor de aanvraag wordt ingediend
  6. Bedrag dat als bijdrage uit het Ketelhuisfonds wordt gevraagd
  7. Duidelijke kosten opgaaf van de te verrichten investering.
  8. Salaris voorzitter/directeur
  9. De laatst vastgestelde jaarrekening
  10. De begroting voor het komende jaar

        

Het Ketelhuisfonds heeft de afgelopen twee jaar de onderstaande lokale goede doelen gesteund.

  

Wie

  
  

Wat

  
  

Voedselbank Losser

  
  

verzekering koelbus 2016

  
  

G-groep Roadrunners Losser

  
  

hardloopuitrusting voor 10 personen

  
  

Vakantiespeelweek 2016 St. Cluster

  
  

huur scouting gebouw en tent

  
  

Atletiek Vereniging Iphitos Losser

  
  

aanschaf jurytent

  
  

Samenloop voor Hoop Overdinkel

  
  

huur versterker & PA

  
  

Scouting Dr. Ariensgroep Losser

  
  

70 matrassen en hoezen

  
  

Sint Plechelmus Harmonie de Lutte

  
  

3 nieuwe dwarsfluiten

  
  

Concertvereniging Sempre Crescendo

  
  

concert kleding JTL orkest

  
  

Voedselbank Losser

  
  

Voedselpakketten 5-jarig bestaan

  
  

Zanggroep Montana Overdinkel

  
  

20 muziekstandaards

  
  

Stichting MAN Losser

  
  

keukenuitrusting nieuwe clubhuis

  
  

Vakantiespeelweek 2017 St. Cluster

  
  

kosten uitstapje 100 kinderen

  
  

Accordeon Orkest Losser

  
  

keyboard tas

  
  

Zanggroep Montana Overdinkel

  
  

10 kniepertjes ijzers

  
  

RTV Losser

  
  

HDMI Video Mixer

  
  

Voedselbank Losser

  
  

verzekering koelbus 2017

  
  

SSS Beatrix Overdinkel

  
  

plankoline (kleine trampoline)

  
  

Muziekschool Losser

  
  

9 violen voor instrumentenfonds

  
  

Concertvereniging Sempre Crescendo

  
  

tempobloks en arrangeerkosten

  
  

HDC Twente

  
  

veldverlichting en bijtpak

  
  

CV Gaffeloaskes

  
  

20 steken & gilletjes Jeugdraad

  
  

Muziekvereniging Concordia,Overdinkel

  
  

sanitair en tegels nieuwe toiletgroep

  
  

Sportclub Overdinkel

  
  

20 abonnementen/applicaties

  
  

Stichting Losser Sociaal

  
  

Bijdrage Op Losserse Groeven

  
  

Accordeon Orkest Losser

  
  

keyboard met tas

  
  

Stichting Fundament

  
  

50-jarig bestaan VTB club

  
  

Stichting Vrienden van de Imenhof

  
  

Muziek en theaterlessen groep 3 t/m 8

   


Enkele reacties van de lokale goede doelen.

“Hartelijk dank voor uw goedkeuring! Wij zijn hier ontzettend blij mee :)

Wat fijn dat de Road Runners nu op een passende schoen die past bij hun eigen voet mogen lopen.”

“Wat een geweldig goed nieuws. Hier zijn we ontzettend blij mee. Volgende week hebben we de eerste vergadering en zal ik het goede nieuws delen met de vrijwilligers. Nogmaals ontzettend bedankt, mede namens de kinderen.” Stichting Cluster.

“AV Iphitos is heel blij met uw ondersteuning. Wij hebben een heel mooie tent “

“Hier zijn wij als vereniging erg blij mee en zijn jullie dan ook erg dankbaar voor dit besluit.” Sint Plechelmus Harmonie

“Heel hartelijk bedankt dat jullie ons willen steunen door de donatie” RTV Losser

“Wat een prachtig mooi bericht, dat is iets wat we nooit hadden kunnen verwachten. Dat u zoiets doet voor de gemeenschap is echt iets geweldigs”  Scouting Dr. Ariensgroep

“We willen namens alle leden van Montana nogmaals jullie stichting bedanken voor de Donatie voor onze Knieperkes ijzers. We zijn er echt heel erg blij mee.”

“Geweldig!! Nogmaals hartelijk dank namens de hele vereniging. Super dat jullie dit soort initiatieven nemen” S.S.S. Beatrix Overdinkel

“Wat een geweldig nieuws!!!!!! Hier zijn we zo ontzettend blij mee. Heel veel dank, echt geweldig!”  Muziekschool De Sleutel

“Bij deze wil ik u namens onze vereniging dank toezeggen voor de positieve beoordeling van onze aanvraag” Concertvereniging Sempre Crescendo Losser.

“Zeer verheugd zijn wij met deze toekenning. Wij zijn het ketelhuisfonds en al haar vrijwilligers zeer dankbaar voor deze gunst. “

“Dit is geweldig nieuws. Ik zal de vrijwilligers van de VrijeTijdsBestedingclub dit nieuws doorgeven.”

Het Ketelhuisfonds in het nieuws

Hallo Losser, Open dag Voedselbank

Sempre Crescendo

RoadRunners Iphitos

Scouting Dr. Ariensgroep